Logo CAMS      Logo FACE      Logo CROSS      Logo ENDURO

Nominace startovních čísel seriálu DE CAMS pro rok 2024


Opiště kód z obrázku!
(Pro jezdce MČR a POHÁR CAMS s platnou licencí TEAMU)

Pole označená hvězdičkou jsou povinná!

Výpis nominovaných jezdců dle kategorie pro rok 2024

Celkový počet nominovaných jezdců: 849


Logo CAMS      Logo FACE      Logo CROSS      Logo ENDURO

Informace


JEZDCI S LICENCÍ CAMS

Pokud se bude jezdec zúčastnit některého z vypsaných podniků Cross Country nebo Endura, musí mít krom platné licence pro příslušný kalendářní rok i nominované startovní číslo. K nominacím startovních čísel slouží tyto stránky.

Jezdec může mít nominovaných několik startovních čísel pro kalendářní rok, avšak v jedné kategorii může mít jen jedno číslo. Například pokud je jezdci více než 40 let, vlastní motocykl o obsahu 350 4T a má výkonnostní typ licence A, může startovat v kategorii MČR I E2 nebo MČR I VETERÁN OPEN. Do obou kategorií si může číslo zaregistrovat. Pokud stejný jezdec v průběhu roku změní obsah svého stroje na např. 250 4T startuje v MČR I E1 a i zde si může po změně nominovat nové číslo. Ke konci roku se rozhodne opět změnit stroj například na 80 ccm, pak i zde si nominuje číslo. Znamená to, že tento jezdec může mít v souladu s řády DE CAMS a změnami, které učinil v jednom kalendářním roce, až 4 startovní čísla.

V případě, že jezdec změní motocykl jiného obsahu či bude startovat ve věkem určené kategorii, musí po zaregistrování startovního čísla změnit a dodržet barevnou kombinaci startovní tabulky a to v souladu s grafem na této stránce.

HOBBY JEZDCI CROSS COUNTRY

Jezdci bez licence, kteří startují jen na závodech Cross Country si číslo na těchto listinách NENOMINUJÍ!!!

 Jezdci dostanou startovní tabulky vždy při absolvování administrativní přejímky od každého pořadatele.

HOBBY JEZDCI ENDURO

Pro start na podnicích Divize Endura CAMS musí mít všichni jezdci HOBBY ENDURO nominované startovní číslo v rozmezí 1000 – 1999.
Pro Hobby OPEN platí 1000 - 1799, Pro Hobby VETERÁN 40 - 50 platí 1800 - 1899 a pro Hobby VETERÁN 50+ platí 1900 - 2050.
Tabulka pro Hobby OPEN musí být bílá a číslice černé. Pro Hobby VETRÁN modrý podklad a bílé číslo.

Minimální výška číslic je 10 cm a tloušťka čáry číslice 1 cm.

 Číslo pro start na závodech Cross Country uděluje pořadatel na závodech.

Veškeré informace o startu na jednotlivých podnicích najdete vždy v PROPOZICÍCH PODNIKU zveřejněných v kalendáři závodů na stránkách www.motocams.cz.

   PŘEHLED POUŽITÍ TYPU LICENCE PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY A KATEGORIE       GRAF LICENCE 2020                   PŘEHLED KOMBINACÍ BAREVNÝCH PODKLADŮ A BARVY ČÍSLA PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY A KATEGORI VČETNĚ ČÍSELNÝCH ŘAD

TABULKY A ČÍSLA 2020

     

LICENCE TEAMU
JAK NA TO?
1. Je potřeba stáhnout žádost o teamovou licenci na stránkách www.motocams.cz v sekci LICENCE
2. Vyplnit žádost a to i s přílohou (jezdci se dají následně doplňovat či odstraňovat kdykoliv).
3. Odeslat na adresu CAMS - Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s., ...
     Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno - Žebětín
4. Uhradit příslušný poplatek:
KLUBOVÁ 700,- Kč (klub/spolek musí doložit kopii stanov - motoristická činnost)
S OBCHODNÍM NÁZVEM 1.200,- Kč (s.r.o./a.s.)
My pak zadáme team do nabídky do nominací, a dle seznamu doplníme k již nominovaným jezdcům požadovaný team.
V současné době jsou v nabídce teamy které v minulosti vlastnili licenci.
Pro ty platí, že pokud chtějí team zveřejňovat v aktuálním roce, musí nejpozději do 15.3. odeslat taktéž žádost a uhradit poplatek. Po tomto datu budou všechny teamy bez licence odstraněny až do doby splnění podmínek.
HOBBY jezdci NEMAJÍ nárok team uvádět, a to ani v případě, že team drží licenci teamu - toto právo se vztahuje pouze na jezdce s jezdeckou licencí CAMS.

Partneři


Garko     Brno circuit     Dunlop     FARYNSUSPENSION     PAOLO s.r.o.    

Kontakt
Jiří Kučera
předseda DE CAMS

správce nominačních listin

+420 777 69 12 08 jirikucera@atlas.cz

 


sportovní manažer CAMS

  info@motocams.cz>

NOMINAČNÍ LISTINY
Nominace startovních čísel seriálu DE CAMS

Garko     Brno circuit     Dunlop     FARYNSUSPENSION     PAOLO s.r.o.